...hiking? Sherpa!

Etc...tc...etc...

* Sherpa@Sourceforge

Development development

* Errors
*
How to help (Norwegian)
*
CVS

Link web link web link

* Forum
*Trondhjems Turistforening
*DNT
*SourceForge

Hva er dette? Norsk Hva er dette? Norsk Hva er dette? Norsk Hva er dette? Norsk

Sherpa er et publiseringsverktøy laget for å støtte informasjon om turområder, turmuligheter, relaterte organisasjoner og annen turorientert informasjon. Systemet benyttes i dag av DNT og de fleste større turistforeningene i Norge. Målet at systemet også skal kunne benyttes av andre som arbeider med å få folk ut på tur.

Med mindre endringer kan systemet også egne seg i forbindelse med presentasjon av museer, mer generelle organisasjoner og andre grupper med et publiseringsbehov.

Arbeidet med dette prosjektet som et OpenSource-prosjekt er initiert av Ragnvald Larsen i Trondhjems Turistforening. Tom R. Henriksen, Stian Myrland, Tor-Einar Skog, Dag Kilskar Næss og Trond Øvstedal, Christian Myksvoll, Merete Habberstad m.fl. har bidratt med ideer og arbeid til database og kode. Prosjektorganisasjonen opererer uavhengig av Den Norske Turistforening.

Vi som arbeider med prosjektet har stadig vekk behov for hjelp. Vi vil i høst gå over til å bruke PHP og PostgreSQL på en GNU Linux-server. Alt som hører til Sherpa er publisert under lisensen GNU GPL, og er fritt tilgjengelig for alle som måtte være interesserte.

Bidrag i form av donasjoner og utstyr! Vi ønsker oss spesielt en PC og en GPS. Kontakt oss dersom du tror du kan hjelpe oss!

Prosjektedere er Ragnvald Larsen og Tor-Einar Skog(DNT).


download...download...download

Whitepaper versjon 1.1 (eng)

Sherpa 1.2 (old developers version)

What is this? English What is this? English What is this? English

Sherpa is a web-publishing-system managing information for hikers in the Norwegian mountains and woodlands. It makes publishing of cabins, trecking-routes with integration of dynamic maps easy. Sherpa may also find other uses and may as well be used in relation to museums, municipaitiec or similar.


The whitepaper only exists in an english version. This is due to our plans on making the system suitable for use by other hiking groups. Establishing a standard for exchanging and interconnecting hiking information also is of interest. We aim to publish a lanuage-neutral version of Sherpa sometime in 2003.

The further development is dependent on donations of money and equipment. Contact the project manager (Ragnvald Larsen ) for donations of equipment, of use the donations-button below.

...more please

Donate donate donate donate donate donate donate

NTNU made this possible: