Sherpa - informasjon for nye hjelpere


Dette prosjektet er basert på Open Code prinsippet, noe som betyr at all kode er tilgjengelig for enhver som er interessert i dette. På denne måten håper vi at så mange som mulig vil bidra med forslag til forbedring av koden. All hjelp er velkommen, fra små tips og idéer til hjelp over en lengre periode. Til slutt vil vi da forhåpentligvis ende opp med et produkt vi alle kan være stolte av og ha stor utbytte av ved planleggingen av nye turer.

All utvikling og oversikt over prosjektet er lagt til SourceForge. SourceForge er en gratis tjeneste for Open Source utviklere og bidrar med plass på serveren deres for kode, dokumentasjon, diskusjonsforum o.l. for prosjektet. Hvis du vil vite mer om SourceForge, kan du lese deres egen informasjon her.

Du kan i prinsippet bidra på to forskjellige måter innen dette prosjektet. Enten som "diskusjonspartner" innen funksjonalitet eller som "kode-utvikler" (eller som begge).

Som "diskusjonspartner" innen funksjonalitet, behøver du ikke ha teknisk erfaring eller kunne programmere. Du vil i første rekke bidra i diskusjonen om hvilke funksjoner og muligheter dette systemet bør ha. Du bør altså stille deg spørsmålet: "Hvilken informasjon forventer jeg å få fra et slikt system?" Denne diskusjonen vil føres i forumet "Annet".

Som "kode-utvikler", følger du med i debattene som føres i forumet "Utvikling" og sender du eventuelt inn egne forslag til forumet. I tillegg til dette, vil du kunne ta på deg programmerings-oppdrag i ASP. Selvfølgelig vil du også kunne komme med innlegg i forumet "Annet".

Det er noen punkter du må følge før du kan bidra med hjelp i dette prosjektet. Disse punktene er beskrevet under og er litt forskjellig for "diskusjonspartnere" og "kode-utviklere".

Punktvis hva du må gjøre for å hjelpe:
Diskusjonspartner Kode-utvikler

 1. Registrer deg som bruker hos SourceForge.net.
  - Følg anvisningene i mailen du da automatisk får tilsendt for å bli registrert.
 2. Send en mail til prosjektlederen og be om å bli "diskusjonspartner" i prosjektet. Mailen må inneholde ditt brukernavn hos SourceForge, ditt navn og email- adresse.
 3. Gå til diskusjonsforumet "Annet" og delta i diskusjonen, kom med nye forslag og idéer.

 1. Registrer deg som bruker hos SourceForge.net
  - Følg anvisningene i mailen du da automatisk får tilsendt for å bli registrert.
 2. Send en mail til prosjektlederen og be om å bli "kode-utvikler" i prosjektet. Mailen må inneholde ditt brukernavn hos SourceForge, ditt navn og email- adresse.
 3. Les om framgangsmåten ved bruken av CVS og om hvordan koden er bygget opp.
 4. Les koden og kom med forslag til endringer.
 5. Dersom forslaget ditt krever forandringer av større art, vent på reaksjon fra prosjekt lederen. Han/hun vil da evt. tildele deg denne oppgaven. En oversikt over tildelte oppgaver, finner du se på "Tasks"
  Dersom forslaget ditt kun krever mindre endringer, kan du utføre disse uten godkjenning fra prosjektlederen først.
 6. Send forslaget ditt som en "Patch"
  - Velg kategorien "generelt" dersom det du sender med faller under dette.
  - Velg kategorien "diverse" dersom det du sender med faller under dette.

  Prosjektlederen går gjennom alle "patcher" som blir lagt ut og avgjør om de vil bli brukt eller ei.


Som registrert bruker i SourceForge, vil du få din egen oppstart-side hos SourceForge. På denne siden vil du ha en oversikt over alle "Tasks" du eventuelt har, hvilke fora du følger osv. For å finne ut mer om alle mulighetene SourceForge byr, er det best å utforske dette selv gjennom bl.a. å lese informasjonen de selv byr på